Xylon
Xylon in EU Projects
Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM

Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM

Poziv: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Korisnik: Xylon d.o.o.

Kratki opis projekta: Tijekom projekta će se istražiti, odabrati i implementirati najbolje tehnologije za prepoznavanje umora i distrakcije vozača pomoću video kamere instalirane u kabini vozila. Cilj projekta je razviti funkcionalni prototip uređaja testiran u realnim uvjetima.

Razdoblje provedbe: listopad 2017 do rujan 2021 (11/2017- 09/2021); 36 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta:
14.074.734,49 kuna, od toga 9.974.363,96 kuna bespovratnih sredstava sufinanciranih od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba za kontakt: g. Predrag Vidas (info@logicbricks.com)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

R&D - Driver Drowsiness and Distraction Detector - DFDM

Call for project proposals: Increasing the development of new products and services resulting from research and development activities

The Beneficiary: Xylon d.o.o.

About the project: Research, select and implement the best technologies for driver drowsiness and distraction detection by video camera installed in the vehicle's cabin. The project goal is to develop functional prototype tested in real working conditions.

Project implementation period: November 2017 to September 2021 (11/2017- 09/2021); 36 months

The total value of the project:
14,074,734.49 Croatian kunas, out of which 9,974,363.96 are non-refundable grants financed by the European Union, from the European Regional Development Fund.

Contact Person: Mr. Predrag Vidas (info@logicbricks.com)

The project is co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund under the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020. More info at: www.strukturnifondovi.hr

Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications - ImmerSafe

Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications - ImmerSafe

Poziv: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks; H2020-MSCA-ITN-2017

Korisnik: Xylon d.o.o.

Kratki opis projekta: Cilj ImmerSAFE projekta je stvaranje nove generacije stručnjaka za područja računalnog vida i video tehnologija koji će svoja znanja aplicirati u sustavima za primjenu u sigurnosno kritičnim situacijama.

Razdoblje provedbe: početak siječanj 2018; 48 mjeseci

Više informacija: www.immersafe-itn.eu

ImmerSAFE projekt se financira putem Marie Sklodowska-Curie Actions programa — Innovative Training Networks (ITN).

Immersive Visual Technologies for Safety-critical Applications - ImmerSafe

Call for project proposals: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks; H2020-MSCA-ITN-2017

The Beneficiary: Xylon d.o.o.

About the project: The aim of ImmerSAFE is to train a new generation of multi-disciplinary experts, who have an understanding of the core imaging technologies, the requirements set to them by the safety-critical applications and who can account for the human user in the design of such systems.

Project implementation period: Begins January 2018; duration 48 months

More info: www.immersafe-itn.eu

ImmerSAFE is part of the Marie Sklodowska-Curie Actions — Innovative Training Networks (ITN) funding scheme.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Xylon d.o.o.

Copyright © 2019 Xylon d.o.o.